* Latvijas daba * Latvijas Daba * Nature of Latvia *

* sekvence * LU Bioloģijas fakultātes Augu molekulārās ģenētikas grupa * Plant molecular genetics group at the University of Latvia *
* Latvijas Dendroekologu biedrība * Latvijas Dendroekologu biedrība * Latvian Dendroecologist society *
* LEB * Latvijas Entomoloģijas biedrība * the Entomological Society of Latvia *
* Latvijas Malokologu biedrība * Latvijas Malakologu biedrība * Malacological Society of Latvia *
* Jelgavas reģionālajā ornitologu grupa * Jelgavas reģionālajā ornitologu grupa * Ornithologists from Jelgava *
* Shiitake * Latvijas šitake sēņu audzētāju asociācija * Shiitake *

* Bioplatforma * Latvijas bioloģiskās daudzveidības zinātnes stratēģija (Latvijas Bioplatforma) * Latvian Platform for Biodiversity Research strategy *
* TRACE 2007 * Koku gadskārtu izmantošana arheoloģijā, klimatoloģijā un ekoloģijā * TRACE 2007 (Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology) *
* Kalme * Valsts pētījumu programma „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” * Climate Change and Waters of Latvia *
* Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā * Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā * Protection and Management of Coastal Habitats in Latvia *
* Hydrotox * Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos * Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos *
* Fluorescence * Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai * Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai *
* LTER * Latvijas Nacionālais Dzīvotņu Ilgtermiņa izpētes tīkls * National LTER Network of Latvia *

* Vecā LU BF * Vecais LU Bioloģijas fakultātes serveris * The old webpage of the Faculty of Biology, University of Latvia *
* LU Bioloģijas fakultāte * Latvijas Mikroorganismu Kultūru kolekcija * Microbial Strain Collection of Latvia *
* EEB * Zinātnisko rakstu krājums par bioloģiju * Environmental and Experimental Biology *
* Raksti par dabu un citi labumi * Raksti par dabu * Topics in Nature *
* BSA * Bioloģijas Skolotāju asociācija * Teachers of Biology *
* Nāc līdz * Projekts „Tālākizglītības programmas „Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija” * Vade mecum for teachers of Biology *
* JBS * Jauno Biologu Skola * School for New Biologists *
* LUBSA * Latvijas Universitātes bioloģijas studentu asociācija * The Students of Biology *
* Mamuts * LU Bioloģijas fakultātes studentu lapa * Students of the Faculty of Biology, University of Latvia *

* Miežu ģenētika simpozijs * 13. starptautiskā miežu ģenētikas simpozijs * 13-th International Barley Genetics Symposium *
* VII Baltijas ģenētiķu kongress' * 7. Baltijas ģenētiķu kongress * The VII Baltic Genetics Congress *
* Starptautiskā Bioloģijas olimpiāde * 13. starptautiskā Bioloģijas olimpiāde * 13-th International Biology Olympiad *

* Attēli * Latvijas dabas fotoalbums * Photogalery «Nature of Latvia» *
* Atsauksmju grāmata * Grāmata ieteikumiem un jautājumiem * the Guest Book *